Det här är Property People

Vi hjälper bostadsutvecklare att identifiera och hantera risker och att utveckla värde och konkurrenskraft i sin projektutveckling.

Våra produkter är marknadsledande analyser och pristester för nyproduktion av bostäder – produkterna hjälper er att minska risker innan förvärv eller säljstart och att optimera produkter och prissättning.

Våra marknadsanalyser för nyproduktion av hyreslägenheter och bostadsrätter utnyttjas av många av de ledande bostadsutvecklarna runt om i landet. Av oss får du tydliga rekommendationer om hur du kan hantera risker och möjligheter på bästa sätt. I vårt nätverk finns även resurser för allt från kvalificerad utveckling av detaljplaner, bostadsanalyser och fastigheter till digitalkommunikation. Kontakta oss med frågor om produkter eller offerter.

Property People AB – Box 11120 – 100 61 Stockholm
Besök: United Spaces, Waterfront Building – Klarabergsviadukten 63, Stockholm